вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка

Европейската агенция по безопасност и здраве при работа /EU-OSHA/

наблюдава, събира и анализира научни открития, статистическа информация и превантивни мерки.Европейската агенция по безопасност и здраве при работа /EU-OSHA/ наблюдава, събира и анализира научни открития, статистическа информация и превантивни мерки. Тя подпомага също обмена на информация.

Ако темата за безопасност и здраве на работното място е актуална за вас, можете да използвате този сайт www.osha.europa.eu/bg, за да намерите практическа информация, насоки и проучвания на отделни случаи, които да ви подпомогнат в разрешаването на различни проблеми.

Мисията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е Европа да се превърне в по-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за работа. Ние насърчаваме култура на превенция на риска за подобряване на условията на труд в Европа.