вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка

Международна организация по труда

www.ilo.org

МОТ е международна правителствена организация, създадена през 1919 г. Съществена и уникална особеност на МОТ е нейната тристранна структура. Основните й органи се състоят от представители на държавата (правителствени представители), на работодателите и на работниците и служителите (на техните организации) в съотношение 2:1:1.


МОТ е международна правителствена организация, създадена през 1919 г. Съществена и уникална особеност на МОТ е нейната тристранна структура. Основните й органи се състоят от представители на държавата (правителствени представители), на работодателите и на работниците и служителите (на техните организации) в съотношение 2:1:1. Основните цели на МОТ са за насърчаване на правата на работното място, насърчаване на достойни работни места, подобряване на социалната защита и укрепване на диалога по въпросите, свързани с работата.

www.ilo.org


        www.navet.government.bg