вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
Полезни линкове


Европейската агенция по безопасност и здраве при работа /EU-OSHA/

наблюдава, събира и анализира научни открития, статистическа информация и превантивни мерки.


Продължение...
 

Международна организация по труда

www.ilo.org

МОТ е международна правителствена организация, създадена през 1919 г. Съществена и уникална особеност на МОТ е нейната тристранна структура. Основните й органи се състоят от представители на държавата (правителствени представители), на работодателите и на работниците и служителите (на техните организации) в съотношение 2:1:1.

Продължение...